Zmiany w postępowaniu karnym!

W dniu 1 lipca 2015 r. weszły nowe zmiany do procedury karnej. Mają one doprowadzić do przyspieszenia toczącego się postępowania jak również zmienić w zupełności jego model.

Mianowicie będzie to widoczne na etapie postępowania przygotowawczego gdzie oskarżyciel będzie zobowiązany uzyskać jedynie podstawowe dowody na uzasadnienie oskarżenia.
Zaś w postępowaniu sądowym inicjatywa będzie należała do stron, Sąd zaś będzie oceniał przedstawione dowody.

Nie mniej istotne są zmiany tyczą się kwestii obrony z urzędu gdzie Sąd ustanawia obrońcę bez badania sytuacji majątkowej osoby oskarżonej.

Wprowadzone uregulowania umożliwiają również możliwość szerszego zastosowania dobrowolnego poddania karze i skazania bez rozprawy.

Więcej informacji na podane kwestie można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej.
Sprawy KARNE – odnośnik