Sprawy Karne

Sprawy karne Rzeszów

Prawo do obrony jest jedną z głównych zasad procesu karnego. Jest ono zagwarantowane zarówno w Konstytucji w art. 42 jak również wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego. Z tych oczywistych względów każda osoba ma prawo do wykazywania swoich racji w tym samodzielnego działania w celu ochrony swoich praw. Sprawy karne są o tyle specyficzne, iż niejednokrotnie wymagają pomocy specjalisty, fachowego obrońcy, który nie tylko zna obowiązujące przepisu prawne w tym prawa materialnego ale i prawa procesowego.

Nierzadko osobiste działanie osoby podejrzanej (na etapie postępowania przygotowawczego) czy też oskarżonej (na etapie postępowania sądowego) są zasadniczo ograniczone chociażby poprzez zastosowane środki zapobiegawcze jak areszt tymczasowy. W tych sytuacja nieodzowna wydaje się pomoc specjalisty tzn. adwokata.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Dolota i Marty Dolot w zakresie swoich usług zajmuje się między innymi obroną osoby podejrzanej, oskarżonej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego. Powyższe obejmuje również wykonywanie innych czynności jak chociażby obrona w sprawach o areszt czy też inne środki zapobiegawcze.

Należy w tym zakresie dodać, iż sama obrona nie kończy się na orzeczeniu wyroku. Mianowicie może obejmować również postępowanie wykonawcze w tym:

  • sprawy o odroczenie wykonania kary
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.
  • sprawy o dozór elektroniczny.

Adwokaci  zajmują się również reprezentacją osób pokrzywdzonych w tym udzielają porad w zakresie praw osób pokrzywdzonych, możliwości podjęcia odpowiednich kroków prawnych, reprezentują pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli.