Sprawy Gospodarcze

Sprawy gospodarcze Rzeszów

Prowadzenie spraw gospodarczych w głównej mierze obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w różnych formach prawnych.  Za przedsiębiorców uważa się m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz spółki prawa handlowego.  Sprawy gospodarcze to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami, ale także pomoc w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej przy zakładaniu lub prowadzeniu przedsiębiorstwa.

W ramach spraw gospodarczych Kancelaria zajmuje się przede wszystkim:

  • sporządzaniem wezwań do zapłaty należności i innych wezwań;
  • sporządzaniem pozwów, w tym o zapłatę należności z umów handlowych ;
  • reprezentowaniem stron w sprawach sądowych i przesądowych, a także na etapie postępowania egzekucyjnego;
  • sporządzaniem pism procesowych i innych wniosków;
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
  • sporządzanie umów spółek prawa handlowego ( spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz umów spółek cywilnych;
  • fachowa pomoc w procesie rejestracji spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń;
  • fachowa pomoc w założeniu działalności gospodarczej;
  • obsługa zgromadzeń organów spółek;
  • sporządzanie opinii prawnych;

Do najczęstszych usług z zakresu spraw gospodarczych należą działania związane z windykacją należności. Działania podejmowane w tym zakresie przez Kancelarię to kierowanie w pierwszej kolejności przesądowych wezwań do zapłaty, a następnie składanie pozwów o zapłatę do sądu i reprezentowanie strony w procesie sądowym. W zależności od potrzeby Kancelaria reprezentuje także stronę na etapie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem Sądowym.

Kancelaria oferuje także wsparcie w procesie negocjacji umów oraz polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

W sprawach gospodarczych specjalizuje się adw. Krzysztof Dolot, który w tym zakresie posiada spore doświadczenie.