Rozwody

Sprawy rozwodowe Rzeszów

Rozwody – informacje praktyczne o rozwodach – alimenty, sprawy rozwodowe, pozwy

Postępowanie w sprawie rozwodu (separacji) jest jednym ze szczególnych postępowań z zakresu prawa rodzinnego.

Wyjątkowość tego postępowania nie opiera się jedynie na odrębności procedury cywilnej, lecz przede wszystkim na

szczególnym znaczeniu tego postępowania – dotyczy ono bowiem ważnej sfery życia każdego człowieka – Rodziny.

Mając to na uwadze w naszej Kancelarii każdy Klient może liczyć nie tylko na rzetelną poradę prawną, ale przede

wszystkim na indywidualne, dostosowane do jego potrzeb podejście adwokata do sprawy. W zależności od preferencji

Klienta sprawę może prowadzić adw. Marta Dolot bądź adw. Krzysztof Dolot. W ramach porady prawnej Klient uzyskuje

informacje w zakresie:

– przesłanek do orzeczenia rozwodu bądź separacji

– możliwości orzeczenia rozwodu (separacji) z ustaleniem winy bądź zaniechaniem orzekania o winie oraz skutkach prawnych tych orzeczeń

– obligatoryjnych rozstrzygnięć Sądu w zakresie wspólnych małoletnich dzieci stron, tj. władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty, alimenty

– możliwości zawarcia rodzicielskiego planu wychowawczego względem wspólnych małoletnich dzieci

– orzeczenia o wspólnym mieszkaniu oraz możliwości dokonania podziału majątku dorobkowego

– możliwości ubiegania się alimentów od rozwiedzionego współmałżonka (niezależnie od alimentów na rzecz dzieci)

– możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska

– skutkach orzeczenia rozwodu, w szczególności związanych z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej oraz związanych z postanowieniami dotyczącymi wspólnych małoletnich dzieci

– właściwego Sądu Okręgowego

– przebiegu postępowania sądowego w sprawie o rozwód (separację)

– dokumentów oraz innych środków dowodowych koniecznych w sprawie o rozwód (separację)  – obligatoryjnie wymagany jest akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci(aktualne, nie starsze niż 3 miesiące)

– kosztach postępowania

W zależności od potrzeb Klienta oraz stanu sprawy podjęcie się prowadzenia sprawy obejmuje m.in.:

– przyjęcie pełnomocnictwa

– bieżące doradztwo prawne

– sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew rozwodowy

– sporządzanie pism procesowych w toku sprawy

– reprezentacja przed Sądem

– pomoc w zawarciu rodzicielskiego planu wychowawczego