Rozwody

Rozwody Rzeszów

Postępowanie w sprawie rozwodu (separacji) jest jednym ze szczególnych postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Wyjątkowość tego postępowania nie opiera się jedynie na odrębności procedury cywilnej, lecz przede wszystkim na szczególnym znaczeniu tego postępowania – dotyczy ono bowiem ważnej sfery życia każdego człowieka – Rodziny. Mając to na uwadze w naszej Kancelarii każdy Klient może liczyć nie tylko na rzetelną poradę prawną, ale przede wszystkim na indywidualne, dostosowane do jego potrzeb podejście adwokata do sprawy. W zależności od preferencji Klienta sprawę może prowadzić adw. Marta Dolot bądź adw. Krzysztof Dolot.

Pomoc adwokata w sprawie rozwodowej

W ramach porady prawnej Klient uzyskuje informacje w zakresie:

 • przesłanek do orzeczenia rozwodu bądź separacji
 • możliwości orzeczenia rozwodu (separacji) z ustaleniem winy bądź zaniechaniem orzekania o winie oraz skutkach prawnych tych orzeczeń
 • obligatoryjnych rozstrzygnięć Sądu w zakresie wspólnych małoletnich dzieci stron, tj. władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty, alimenty
 • możliwości zawarcia rodzicielskiego planu wychowawczego względem wspólnych małoletnich dzieci
 • orzeczenia o wspólnym mieszkaniu oraz możliwości dokonania podziału majątku dorobkowego
 • możliwości ubiegania się alimentów od rozwiedzionego współmałżonka (niezależnie od alimentów na rzecz dzieci)
 • możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska
 • skutkach orzeczenia rozwodu, w szczególności związanych z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej oraz związanych z postanowieniami dotyczącymi wspólnych małoletnich dzieci
 • właściwego Sądu Okręgowego
 • przebiegu postępowania sądowego w sprawie o rozwód (separację)
 • dokumentów oraz innych środków dowodowych koniecznych w sprawie o rozwód (separację)  – obligatoryjnie wymagany jest akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci(aktualne, nie starsze niż 3 miesiące)
 • kosztach postępowania

Pisanie pozwu o alimenty

W zależności od potrzeb Klienta oraz stanu sprawy podjęcie się prowadzenia sprawy obejmuje m.in.:

 • przyjęcie pełnomocnictwa
 • bieżące doradztwo prawne
 • sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew rozwodowy
 • sporządzanie pism procesowych w toku sprawy
 • reprezentacja przed Sądem
 • pomoc w zawarciu rodzicielskiego planu wychowawczego