Prawo Cudzoziemców

Prawo dla cudzoziemców w Rzeszowie

  • o wydalenie;
  • o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas określony;
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  • o azyl;
  • o zgodę na pobyt tolerowany;
  • o nadanie statusu uchodźcy;
  • o nadanie obywatelstwa polskiego;