Stała Obsługa Przedsiębiorców

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Adwokaci mają stały kontakt z Klientem zapewniając tym samym doraźną pomoc prawną w nagłych nieprzewidzianych sytuacjach.

Kompleksowa obsługa prawa umożliwia Adwokatowi zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a tym samym reagowanie na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości związane z prawem .

W ramach tego sposobu udzielania pomocy prawnej obowiązki Kancelarii sprowadzają się do:

 

– reprezentowania interesów przedsiębiorcy w sporach sądowych jak i na etapie postępowania przesądowego;

– bieżącego doradztwa prawnego;

– sporządzania i opiniowania umów handlowych;

– udziału w negocjacjach handlowych

– rejestracji spółek w KRS oraz zmiany danych w KRS;

– przygotowywania projektów uchwał i protokołów walnych zgromadzeń organów spółek i innych podmiotów, udziału w posiedzeniach organów spółek.