Sprawy Gospodarcze

Prowadzenie spraw gospodarczych obejmuje przede wszystkim spory tyczące się przedsiębiorców a w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą jak również spółek.

W ramach tych zagadnień Adwokaci zajmują się przede wszystkim:
sporządzaniem pozwów w tym o zapłatę należności z kontraktów handlowych (umowy, faktury).
reprezentacją w sprawach sądowych i przedsądowych.
sporządzaniem pism procesowych i innych wniosków.
sporządzanie i opiniowanie umów handlowych.
sporządzanie umów poszczególnych spółek w tym spółki cywilnej, jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością.
pomoc w rejestracji podmiotów prawa handlowego w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialności.
pomoc w założeniu działalności gospodarczej.
Do istotnych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw gospodarczych które znajdują się w ofercie Kancelarii należy również windykacja należności. Obejmuje ona sporządzenie pozwu, reprezentację Klientów na etapie postępowania sądowego a następnie postępowania egzekucyjnego przed odpowiednim Komornikiem Sądowym. Podejmowane w ten sposób działania mają na celu odzyskanie należności.