Prawo Administracyjne

– sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;

– reprezentowanie stron przed organami postępowania administracyjnego oraz przed sądami administracyjnymi;