Odszkodowania

Rzeszów

Pomoc prawna obejmuje uzyskanie świadczeń z tytułu:
– wypadków komunikacyjnych
– wypadków przy pracy
– umowy ubezpieczenia
– czynów niedozwolonych
– błędów medycznych
– niewykonania bądź też niewłaściwego wykonania umowy
– odszkodowania za bezprawne zajęcie działki pod słupy energetyczne

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy Adwokat bez zbędnej zwłoki podejmuje działania mające na celu uzyskania odszkodowania bądź też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę Jednocześnie informuje swoich klientów o bieżącym postępie zleconych mu spraw.