Usługi

Pomoc prawna

Pomoc prawna udzielana jest zarówno w formie reprezentowania strony w postępowaniu sądowym i przesądowym, jak i również w formie porad prawnych, sporządzania pisemnych opinii prawych , umów i pism procesowych.

W zakresie usług świadczonych w ramach obsługi prawnej znajduje się:
– redagowanie umów handlowych
– sporządzanie opinii prawnych
– udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
– uczestnictwo w negocjacjach handlowych
– windykacja należności
– reprezentacja w postępowaniach sądowych
– pomoc prawna przy tworzeniu spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej
– rejestracja spółek i przedsiębiorców we właściwych rejestrach
– przeprowadzanie przekształceń, podziałów i łączenia spółek