Usługi

Pomoc prawna Rzeszów

Usługi prawne oferowane przez kancelarię

Pomoc prawna udzielana jest zarówno w formie reprezentowania strony w postępowaniu sądowym i przesądowym, jak i również w formie porad prawnych, sporządzania pisemnych opinii prawych , umów i pism procesowych.

W zakresie usług świadczonych w ramach obsługi prawnej znajduje się:

  • redagowanie umów handlowych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych
  • windykacja należności
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych
  • pomoc prawna przy tworzeniu spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej
  • rejestracja spółek i przedsiębiorców we właściwych rejestrach
  • przeprowadzanie przekształceń, podziałów i łączenia spółek

Sprawdź wszystkie nasze usługi