Ochrona lokatorów w prawie karnym

W dniu 7 stycznia 2016 r. wchodzi w życie kolejna zmiana kodeksu karnego. Dotyczy ona przepisu art 191 poprzez dodanie par. 1a który penalizuje stosowanie przemocy innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Powyższa zmiana ma istotne znaczenie dla najemców lokali w szczególności w sytuacji kiedy Wynajmujący czy też inna osoba stosują pewnego rodzaju przymus dla osiągnięcia celu w postaci np. wyprowadzki lokatora. Chodzi konkretnie o odcięcie mediów jak woda prąd, gaz.

W takim wypadku osoba pokrzywdzona może skorzystać ze swoich uprawnień i złożyć wniosek o ściganie takiej osoby.

Więcej informacji o powyższym można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej.