Stała Obsługa Przedsiębiorców

Obsługa prawna firm w Rzeszowie

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Adwokaci mają stały kontakt z Klientem zapewniając tym samym doraźną pomoc prawną w nagłych nieprzewidzianych sytuacjach.

Kompleksowa obsługa prawna umożliwia Adwokatowi zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a tym samym reagowanie na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości związane z prawem .

W ramach tego sposobu udzielania pomocy prawnej obowiązki Kancelarii sprowadzają się do:

  • reprezentowania interesów przedsiębiorcy w sporach sądowych jak i na etapie postępowania przesądowego;
  • bieżącego doradztwa prawnego;
  • sporządzania i opiniowania umów handlowych;
  • udziału w negocjacjach handlowych
  • rejestracji spółek w KRS oraz zmiany danych w KRS;
  • przygotowywania projektów uchwał i protokołów walnych zgromadzeń organów spółek i innych podmiotów, udziału w posiedzeniach organów spółek.