Kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego

Z dniem 1 marca 2017r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu Karnego.   Nowelizacją tą wprowadzono do Kodeksu Karnego definicję faktury, za którą to uznaje się dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 115 § 14a k.k.).   W Rozdziale XXXIV Kodeksu Karnego pojawiły się również nowe czyny zabronione.   Nowy art. 270a określa penalizuje zachowanie polegające na podrabianiu lub przerabianiu, w ce...
Read More