Aktualności

 

06.08.2015

Kilka informacji na temat solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane.

W dniu 10 lipca 2015 r. zostało wydane orzeczenie przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 45/15 w którym odniesiono się do  kwestii związanej z odpowiedzialności inwestora w przypadku odstąpienia przez wykonawcę  od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą. Mianowicie Sąd Najwyższy uznał, iż inwestor w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za wypłatę wynagrodzenie za roboty budowlane.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie www.sn.pl jak również w siedzibie Kancelarii.

 

15.07.2014

Zmiany w postępowaniu karnym!
W dniu 1 lipca 2015 r. weszły nowe zmiany do procedury karnej. Mają one doprowadzić do przyspieszenia toczącego się postępowania jak również zmienić w zupełności jego model. Mianowicie będzie to widoczne na etapie postępowania przygotowawczego gdzie oskarżyciel będzie zobowiązany uzyskać jedynie podstawowe dowody na uzasadnienie oskarżenia.
Zaś w postępowaniu sądowym inicjatywa będzie należała do stron, Sąd zaś będzie oceniał przedstawione dowody.

Nie mniej istotne są zmiany tyczą się kwestii obrony z urzędu gdzie Sąd ustanawia obrońcę bez badania sytuacji majątkowej osoby oskarżonej.

Wprowadzone uregulowania umożliwiają również możliwość szerszego zastosowania dobrowolnego poddania karze i skazania bez rozprawy.

Więcej informacji na podane kwestie można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej.
Sprawy KARNE – odnośnik


23.12.2014

W okresie nadchodzących świąt, Adwokaci życzą zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy Sylwestrowej

28.10.2014
Kancelaria adwokacka poszukuje osób chętnych do odbycia praktyk w głównej siedzibie Kancelarii w Rzeszowie. Osoby chętne proszę o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres kancelariadolot@gmail.com

22.09.2014
Uprzejmie informuję, iż ostatnim okresie czasu w związku z wykonywanymi pracami związanymi z aktualizacją strony internetowej występowały przejściowe problemy z dostępem do niej.  Mam nadzieję iż nowa szata graficzna pozwoli w bardziej przystępny sposób uzyskać informacje na temat działalności Kancelarii Adwokackiej. Adwokat Krzysztof Dolot

16.05.2014
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, iż wzór oświadczenia o stanie majątkowym dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

7.04.2014
Miło nam Państwa poinformować, iż Kancelaria Adwokacka w ostatnim okresie czasu nawiązała współpracę w ramach stałej obsługi prawnej z firmą działająca w branży ochrony zdrowia. Dziękujemy za zaufanie.

29.03.2014
Na prośbę Klientów Kancelarii zamieszczam wzór pełnomocnictwa procesowego do pobrania w dziale „Pobierz

23.12.2013
Z okazji zbliżających się świąt  adwokat Krzysztof Dolot łącznie z pracownikami Kancelarii Adwokackiej życzy spokojnego i radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.